Sa panahon kung saan kinakaharap ng mga Pilipino ang iba’t ibang pagsubok, mahalaga na maunawan ang papel ng wika at kasaysayan upang makamit ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao.
Kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan ngayong Agosto, narito ang mga pananaw ng ating mga minamahal na guro kung paano magiging instrumento ang wika at kasaysayan sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino.